Get Adobe Flash player

Prawo

Natura 2000 to program tworzenia w krajach Unii Europejskiej systemu - sieci obszarów objętych ochroną. Celem programu jest zachowanie określonych gatunków i  typów siedlisk przyrodniczych uważanych za cenne przyrodniczo i jednocześnie zagrożone w skali Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym , niż stan przyrodniczy jaki miały w momencie tworzenia obszaru co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.