Get Adobe Flash player

Materiały szkoleniowe

   

 1. Prezentacja programu pn. - N1.pdf
  „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych”
  1. Czym jest program
  2. Cele programu
  3. Adresaci programu
  4. Dlaczego warto zrealizować program?
  5. Informacje o poruszaniu się po segregatorze
  6. Scenariusze i karty pracy
 2. Scenariusze i karty pracy
  1. Scenariusz pt. „Ochrona przyrody” N2_1.pdf
   1. Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
   2. Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
   3. Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  2. Scenariusz pt. „Natura 2000” N2_2.pdf
   1. Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
   2. Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
   3. Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  3. Scenariusz pt. „Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów” N2_3.pdf
   1. Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
   2. Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
   3. Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  4. Scenariusz pt. „Chcę żyć ekologicznie” N2_4.pdf
   1. Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
   2. Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
   3. Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 3. Zadania aktywizujące i załączniki do scenariuszy
  1. Ochrona przyrody N3_1.pdf
   1. Zadanie aktywizujące – Tabliczka „Pomnik przyrody”
   2. Zadanie aktywizujące – Poszukiwania pomników przyrody
   3. Zadanie aktywizujące – Memo – parki narodowe
   4. Zadanie aktywizujące – Opowieść o rezerwacie Las Piwnicki
  2. Natura 2000 N3_2.pdf
   1. Zadanie aktywizujące – Obserwacje ornitologiczne – zajęcia terenowe
   2. Załącznik – Klucz do rozpoznawania ptaków wodnych
   3. Załącznik – Klucz do rozpoznawania ptaków leśnych
   4. Zadanie aktywizujące – Logo Natura 2000 – kolorowanka
  3. Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów N3_3.pdf
   1. Zadanie aktywizujące – Puzzle – gatunki chronione
   2. Zadanie aktywizujące – Gatunki chronione w Polsce – domino
   3. Zadanie aktywizujące – Gra edukacyjna – „Gatunki Natura 2000”
   4. Załącznik – klucz do rozpoznawania płazów
   5. Zadanie aktywizujące – Rebusy – gatunki chronione
  4. Chcę żyć ekologicznie N3_4.pdf
   1. Załącznik – Ekoznaki
   2. Zadanie aktywizujące – Ekologiczna hierarchia środków transportu
   3. Załącznik – Ochrona przyrody w Polsce – tekst źródłowy
   4. Zadanie aktywizujące – Krzyżówka – Chcę żyć ekologicznie
   5. Zadanie aktywizujące – Tabliczki edukacyjne – „Jak dbać o otaczające nas środowisko”
   6. Zadanie aktywizujące – Gra edukacyjna – „Dobry dla środowiska – dobry dla siebie”