Get Adobe Flash player

Prawo-ustawy

 

1. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce.


Ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880)

 

2. Cele ochrony przyrody.
Celem ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie  istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, oraz miejsc ich bytowania, ochrona krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień śródpolnych, przywracanie do właściwego stanu siedlisk roślin i zwierząt i  kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie o zagrożeniach dla środowiska i możliwościach ochrony przyrody. Cele realizowane są poprzez poddanie ochronie wybranych obszarów i elementów przyrody.

 

3. Akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U z 2004 r. Nr 168, poz. 1765)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U z 2004 r. Nr 168, poz. 1764)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)


 

4. Ważne strony:

1. strona Ministerstwa Środowiska
natura2000.mos.gov.pl

2. strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotycząca programu Natura 2000

natura2000.gdos.gov.pl

3. strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
www.gdos.gov.pl

4. strony Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

http//bydgoszcz.rdos.gov.pl/

www.olsztyn.rdos.gov.pl/

www.poznan.rdos.gov.pl/

www.lodz.rdos.gov.pl/

5. Strona Komisji Europejskiej
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000