Get Adobe Flash player

O projekcie

Zasięg projektu: województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, wielkopolskie

 

Adresaci:

  • nauczycieli, dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 4 województw kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, wielkopolskie   
  • rodzin dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu 4 województw /poprzez uczestnictwo dzieci w projekcie oraz działania promocyjne/.
  • mieszkańców powiatu toruńskiego i turystów odwiedzających Szkołę Leśną na Barbarce.

 

Termin realizacji projektu: listopad 2010-marzec 2012

 

Cel projektu:

  • popularyzacja obszarów Natura 2000, promocja obszarów chronionych pod względem atrakcji przyrodniczych i kulturowych, uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz lokalnej społeczności konieczności ochrony cennego siedliska w celu jego zachowania dla następnych pokoleń, uzmysłowienie konieczności ochrony siedlisk w celu zapobieżenia wyginięciu gatunków oraz wsparcie procesów dydaktycznych poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli nauczania zintegrowanego, przyrody i biologii.

 

 

Działania realizowane w ramach projektu:
1) Organizacja zajęć przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży z 4 województw na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce /zajęcia bezpłatne do wyczerpania środków finansowych/.
2) Organizacja pobytów 2, 3 – dniowych z programem edukacyjnym /pobyty na Zielonej Szkole z dofinansowaniem do wyczerpania środków finansowych, - dofinansowanie obejmuje nocleg, zajęcia edukacyjne oraz przejazd grupy (do 300zł/1 grupa), uczestnik opłaca koszt wyżywienia i ewentualnych dodatkowych atrakcji/.
3) Organizacja szkoleń dla nauczycieli dot. Obszarów Natura 2000, nauczycielom zostaną przekazane materiały dydaktyczne – scenariusze i karty pracy /udział obowiązkowy dla nauczycieli korzystających z dofinansowanych pobytów 2, 3- dniowych, w przypadku innych nauczycieli decyduje kolejność zgłoszeń do projektu dla uczestniczących w szkoleniach nauczycieli zwrot kosztów dojazdu i sfinansowany koszt noclegów/.
4) Utworzenie strony internetowej projektu /obowiązkowy aktywny udział na stronie i forum projektu dla nauczycieli korzystających z  dofinansowanych pobytów 2, 3- dniowych/.
5) Opracowanie informacji i materiałów edukacyjnych dotyczących wybranego obszaru chronionych, najlepiej Natura 2000 w pobliżu placówki oświatowej /obowiązkowe dla uczestników korzystających z dofinansowanych pobytów 2, 3- dniowych/.
6) Prowadzenie zajęć terenowych z wykorzystaniem przekazanych materiałów dydaktycznych  na wybranym obszarze chronionym, najlepiej Natura 2000 w pobliżu placówki oświatowej i przesyłanie sprawozdań wg. podanego wzoru.  /obowiązkowe dla nauczycieli korzystających z dofinansowanych pobytów 2, 3- dniowych/.
7) Wydanie posterów edukacyjnych pn. „Obszary Natura 2000. Bezcenne dziedzictwo” / postery zostaną przekazane do wszystkich zgłoszonych do projektu placówek/.

 

Promocja: strona internetowa projektu, materiały dydaktyczne, magnesy, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Projekt pn. "Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych" jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie