Get Adobe Flash player

Ankieta

„Człowiek, środowiska, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych.”

Wypełnia nauczyciel po zajęciach w Szkole Leśnej na Barbarce.

1.Nazwa placówki oświatowej *
2.Czy zajęcia przyrodniczo-ekologiczne na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce *

spełniły Pani/Pana oczekiwania?

w pełni spełniły oczekiwania
spełniły oczekiwania w dużym stopniu
spełniły oczekiwania w stopniu dostatecznym
nie spełniły oczekiwań
3.Czy proponowane metody dydaktyczne były odpowiednio dobrane do zakresu tematycznego zajęć? * tak
w dużej mierze tak
w niewielkim stopniu
nie
4.Czy proponowane środki dydaktyczne były odpowiednio dobrane do zakresu tematycznego zajęć? * tak
w dużej mierze tak
w niewielkim stopniu
nie
5.Czy w wyniku realizacji zajęć podniesiona została wiedza z zakresu ochrony przyrody? * tak, znacząco
w dużym stopniu
w niewielkim stopniu
nie
6.Czy uzyskane informacje, materiały dydaktyczne (np. znajdujące się na stronie internetowej *

projektu) według Pani/Pana mogą być przydatne w pracy dydaktycznej w szkołach?

tak, w dużym stopniu
tak, ale wybrane zagadnienia
trudno powiedzieć
nie
7.Czy Pani/Pan zamierza wykorzystać na zajęciach dydaktycznych informacje i materiały dydaktyczne? * tak, w dużym stopniu
tak, ale wybrane zagadnienia
nie wiem
nie
8.Pani/Pana uwagi, wnioski, sugestie i propozycje dotyczące realizacji projektu: