Get Adobe Flash player

Sprawozdanie ze szkolenia dla nauczycieli 16-17 września 2011r.

W dniach 16-17 września 2011r. na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce odbyło się szkolenie dla nauczycieli uczestniczących w programie pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych”. W szkoleniu uczestniczyło 57 nauczycieli z województw łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. W ramach szkolenia uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Przemysława Doroszewskiego z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy. W drugim dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w zajęciach terenowych na obszarach Natura 2000: PLB040003 Dolina Dolnej Wisły i PLB040001 Forty w Toruniu. Zajęcia poprowadzili: dr hab., prof. UMK Andrzej Przystalski oraz dr Lucjan Rutkowski – specjaliści z UMK w Toruniu. Nauczyciele podczas szkolenia otrzymali materiały edukacyjne ze scenariuszami zajęć, kartami pracy i prezentacjami multimedialnymi oraz materiały promocyjne w postaci magnesów z gatunkami chronionymi programem Natura 2000.
Szkolenie dla nauczycieli 16-17 września 2011r.


W związku z realizacją projektu pn. "Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych" zapraszamy nauczycieli uczestniczących w projekcie do udziału w szkoleniu w terminie 16-17 września 2011.  Prosimy o potwierdzenie e-mailem lub telefonicznie uczestnictwa w szkoleniu - e-mail :w.leszczynska@szkola-lesna.torun.pl,56 657 60 85.

Szkolenie odbywa się w Szkole Leśnej na Barbarce ul. Przysiecka 13, Toruń. Uwaga !!! Nie ma możliwości dojazdu komunikacją miejską. W przypadku gdyby zaistniały przyczyny, że nauczyciel nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu prosimy o wyznaczenie innej osoby-nauczyciela ze szkoły.


 Nauczyciele, którzy wybrali na zgłoszeniu do projektu nocleg będą mogli skorzystać dodatkowo z kolacji i śniadania. Uczestnicy szkolenia zakwaterowani zostaną w pokojach wieloosobowych do wyczerpania miejsc (nie ma możliwości wynajmowania indywidualnie pokoju).
Uczestnicy szkolenia mają zapewniony przejazd na zajęcia terenowe.
Prosimy o zabranie ubrań sportowych i przeciwdeszczowych. 

Harmonogram szkolenia z zakresem tematycznym:
•    16 września 2011r. (piątek) 17.00-20.00
- prelekcja dotycząca obszarów Natura 2000 - wystąpienie przedstawiciela RDOŚ w Bydgoszczy,
- informacja o projekcie i harmonogramie działań, przekazanie i omówienie materiałów szkoleniowych – TSE „Tilia”


•    17 września (sobota) 08.00 – 16.00  
8.00 - śniadanie dla osób nocujących,

9.30 - wyjazd autokarem na zajęcia terenowe
-zajęcia terenowe (2 godz.) na obszarze PLB040003 Dolina Dolnej Wisły
i PLH040001 Fort IV w Toruniu,
- prelekcja (2 godz.) nt. gatunków roślin i zwierząt chronionych w ramach programu Natura 2000 z uwzględnieniem gatunków występujących na terenie Fortów w Toruniu i w Dolinie Dolnej Wisły,
- obiad,
- zakończenie szkolenia z uroczystym wręczeniem certyfikatów.


Szkolenie dla nauczycieli 8-9 kwietnia 2011

W związku z realizacją projektu pn. "Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych" zapraszamy nauczycieli uczestniczących w projekcie do udziału w szkoleniu w terminie 8-9 kwietnia 2011. Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie tylko tych nauczycieli, którzy przy zgłoszeniu do projektu wybrali ten termin. Prosimy o potwierdzenie e-mailem lub telefonicznie uczestnictwa - e-mail:w.leszczynska@szkola-lesna.torun.pl 56 657 60 85. W przypadku gdyby zaistniały przyczyny, że nauczyciel nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu w tym terminie prosimy o przesłanie informacji, czy zastąpi go inny nauczyciel ze szkoły czy będzie uczestniczył w szkoleniu w terminie wrześniowym.

 

Szkolenie odbywa się w Szkole Leśnej na Barbarce ul. Przysiecka 13, Toruń. Uwaga !!! Nie ma możliwości dojazdu komunikacją miejską. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony nocleg, wyżywienie oraz przejazd na zajęcia terenowe. Prosimy o zabranie ubrań sportowych i przeciwdeszczowych
Harmonogram szkolenia z zakresem tematycznym:
•    8 kwietnia 2011r. (piątek) 17.00-20.00
- prelekcja dotycząca obszarów Natura 2000 - wystąpienie przedstawiciela RDOŚ w Bydgoszczy,
- informacja o projekcie i harmonogramie działań, przekazanie i omówienie materiałów szkoleniowych – TSE „Tilia”


•    9 kwietnia (sobota) 08.00 – 16.00  
-śniadanie
-zajęcia terenowe (4 godz.) na obszarze PLB040003 Dolina Dolnej Wisły i PLH040011 Dybowska Dolina Wisły.  
- obiad
- zakończenie szkolenia z uroczystym wręczeniem certyfikatów.

 

Zapisy na pobyty w ramach projektu pn. "Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych"W dniu 22 listopada 2010 roku zakończono zapisy na pobyty 2-3 dniowe w ramach projektu.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłoszeń do projektu w celu skorzystania z zajęć 2 godzinnych (terminy od września 2010) i szkoleń dla nauczycieli (termin 16-17 września 2010).