Get Adobe Flash player
10 sierpnia 2011 Autor: Katarzyna van Marke de Lumen

Zaproszenie na szkolenie turystyczne InE 2011


Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach pt.: „NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA”

Cykl dwudniowych szkoleń na temat zasad organizacji ekoturystyki oraz ich praktycznego stosowania organizowany jest  jesienią bieżącego roku na obszarach Natura 2000 w ramach projektu  „Szerokie wody Natury 2000”. Podczas spotkań i warsztatów terenowych specjaliści z ochrony środowiska i branży turystycznej omawiać będą zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy turystyką a ochroną przyrody na obszarach Natura 2000.
W ramach cyklu planowane są cztery szkolenia:
„Natura 2000 w regionach mniej popularnych turystycznie”
29-30 września 2011 w Lublinie i na terenie Poleskiego Parku Narodowego
„Natura 2000 nadmorska i na morzu”
4-5 października 2011 w Helu i na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
„Natura 2000 w strefie intensywnej turystyki pasa pojezierzy”
11-12 października 2011 w Ełku i na terenie Suwalskiego oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego
„Problemy Natury 2000 w dolinach rzek”
18-19 października 2011 w Dolinie Baryczy

Szkolenia są bezpłatne

więcej informacji http://natura2000.org.pl/zaproszenie-na-szkolenia-turystyczne-2011


< Młodzież a Natura 2000