Get Adobe Flash player
28 czerwca 2011 Autor: Katarzyna van Marke de Lumen

Młodzież a Natura 2000


W styczniu Instytut na Rzecz Ekorozwoju zlecił CBOS zbadanie świadomości ekologicznej gimnazjalistów (13-15 latków) "Młodzież a Natura 2000" w ramach projektu "Szerokie wody Natury 2000".  Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej dla całego kraju grupie 521 gimnazjalistów.

Wyniki badania są następujące:

  • 77% badanych deklarowało udział w akcji na rzecz ochrony środowiska w ciągu 2 ostatnich lat.
  • Wiedzę  na temat przyrody/ ochrony środowiska gimnazjaliści czerpią głównie z filmów i programów przyrodniczych w telewizji (86%), z internetu (55%), z lekcji prowadzonych w szkole/od nauczycieli (44%).
  • Gimnazjaliści deklarowali, że w ich rodzinach używa się podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku (58%), stosuje żarówki energooszczędne (52%),  segreguje odpady (46%), wyłącza nieużywany sprzęt elektroniczny (44%),  oszczędza wodę (38%), kupuje żywność ekologiczną (8%).
  • 95% badanych deklarowało sprzeciw wobec wyrzucania śmieci do lasu.
  • 61% gimnazjalistów nie zna żadnej organizacji ekologicznej, zajmującej się ochroną przyrody lub środowiska, a co 5 gimnazjalista  wymienia prawidłowo nazwę jednej organizacji ekologicznej - najczęściej Ligę Ochrony Przyrody, Greenpace i WWF.
  • 84% gimnazjalistów nie wie, co to Natura 2000, nigdy o tym nie słyszała, co 10-ta osoba słyszała o takim obszarze w Polsce, a co 20-ta o obszarze Natura 2000 w swojej okolicy!

źródło: "Młodzież a Natura 2000" Zeszyt edukacyjny poświęcony wynikom przeprowadzonego w 2011 r. badania świadomości młodzieży w zakresie tematyki Natura 2000. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa 2011

 


< Rozpoczęto konsultacje społecznościowe projektowanych obszarów Natura 2000