Get Adobe Flash player
01 lutego 2012

Foldery dla obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim do pobrania na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/obszary-natura-2000-w-wojewodztwie-wielkopolskim


RDOŚ w Poznaniu wydała cztery foldery z serii „Obszary Natura 2000 w województwie wielkopolski. Przygotowane one zostały dla dwóch obszarów specjalnej ochrony ptaków: PLB 300007 Dąbrowy Krotoszyńskie oraz PLB 300003 Nadnoteckie Łęgi oraz dla dwóch specjalnych obszarów ochrony siedlisk: PLH 300012 Rogalińska Dolina Warty i PLH 300003 Dąbrowy Obrzyckie. Foldery te zawierają charakterystykę w/w obszarów opis przedmiotów ich ochrony, a także identyfikacją zagrożeń i przedstawienie walorów przyrodniczych terenów i zostały przekazane jednostkom samorządu oraz nadleśnictwom. Można je pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej GDOŚ dotyczącej sieci Natura 2000: natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/obszary-natura-2000-w-wojewodztwie-wielkopolskim


< Zapraszamy na www.e-natura2000.pl