Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

ostoja nadgoplańska


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 09. 2011 [09:17]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
Nazwa obszaru chronionego: Ostoja Nadgoplańska
2.Kod obszaru Natura 2000: PLB040004
3.Powierzchnia: 9815,8 ha
4.Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa ptasia)
5.Położenie: woj. wielkopolskie jej połódniowy kraniec woj. Kujawsko-Pomorskie (Piotrków Kujawski, Skulsk, Wierzbinek)
6.Formy ochrony przyrody występujące na danym obszarze: Bachorze (rezerwat przyrody), Park Krajobrazowy Nadgoplański- Park 1000-lecia, Bąble (rezerwat przyrody), Kąty Kickowskie, Potrzymionek, Trzciny Giżewskie, Zatoka Biała Osobam, Zatoka Sucha(rezerwat przyrody), Goplańsko- Kujawski obszar chronionego krajobrazu
7.Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:
a)Walory krajobrazowe: teren ostoi obejmuje Jezioro Gopło oraz jeziora Skulskie,Skulska Wieś, Czartowo, Półwysep Potrzymiecki;
b)zbiorowiska roślinne: Podmokłe łąki, pola uprawne, niewielkie skupiska lasów lęgowych, strefa brzegów porośnięta jest szerokim pasem trzcinowisk a liczne wyspy obrosły surowcami trzcinowymi
c) cenne gatunki zwierząt: sowa błotna, bocian czarny, świergotek polny, ortolan
d) najważniejsze bazy turystyczne: jezioro Gopło, Mysia Wieża, Kolegiata p.w.Ap.św. Piotra i Pawła , Kościół św. Teresy
9.Źródła informacji o obszarze:
a)natura 2000.gdos.gov.pl