Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Bagienna Dolina Drwęcy


Autor Wiadomość
Napisane: 21. 09. 2011 [15:07]
SzkolaP7
zarejestrowany: 19.09.2011
Posty: 5
Bagienna Dolina Drwęcy jest ostoją ptaków o randze europejskiej ważną dla migrujących ptaków wodnych i wodno-błotnych.Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 3 134,7 ha znajduję sięm wśrodkowej części doliny Drwęcy. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono występowanie aż 43 gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej , są to m.in.: derkacz, zimorodek , bąk , bocian biały .