Get Adobe Flash player
20 września 2011

IV edycja konkursu dla gimnazjalistów "Obszar Natura 2000 skarbem narodu"


Instytut na Rzecz Ekorozwoju (InE) informuje, iż 5 września rozpoczyna się kolejna edycja konkursu dla gimnazjalistów z wiedzy o Naturze 2000. W roku szkolnym 2011/2012 konkurs składa się z dwóch etapów

  •  etap pierwszy -  od 5 września do 13 listopada 2011 r.-opanowanowanie przez uczniów wiedzy o sieci Natura 2000 i rozwiązaniue zadań konkursowych przygotowanych na Platformie Edukacyjnej zainstalowanej na portalu „Natura 2000 a turystyka”.
  • etap drugi- od 21 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. -wymagane jest przygotowanie przez ucznia własnej pracy w postaci ulotki, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej promującej walory przyrodnicze i turystyczne wybranego polskiego obszaru Natura 2000.

Zachęcamy gorąco do udziału w konkursie.

więcej informacji na temat konkursu: http://natura2000.org.pl/iv-edycja-konkursu-obszar-natura-2000-skarbem-regionu

 


< Szkolenie dla nauczycieli 16-17 września 2011