Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich; I Liceum Ogólnokształcące w Żninie


Autor Wiadomość
Napisane: 23. 10. 2011 [23:44]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych na terenie Żnina nad Dużym Jeziorem oraz nad rzeką Gąsawką.
Uczestnicy zajęć poznali różne formy ochrony przyrody w Polsce , zlokalizowali na mapie obszary chronionego krajobrazu znajdujące się w najbliższej okolicy oraz poznali pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy Żnin.
Na zajęciach terenowych poznali zasady opisu drzew, które mogłyby zostać pomnikami przyrody, określali stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki z wykorzystaniem skali porostowej
i prowadzili obserwacje ornitologiczne.

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich zajmuje powierzchnię 9017 ha i obejmuje dwa systemy rynien jeziornych usytuowanych w granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego.
Pierwszy system to rynna zachodnia z jeziorami Małym i Dużym Żnińskim, Skarbińskim, Weneckim, Skrzynka, Biskupińskim, Godawskim, Gąsawskim i Oćwieckim. Charakteryzuje się on płaskimi brzegami i niską lesistością. Zachodnia rynna spełnia rolę obszaru do ochrony ze względów kulturowo - historycznych (Biskupin, Gąsawa, Wenecja, Żnin). W obszarze chronionego krajobrazu znajduje się fragment miasta Żnin stanowiący integralną część rynny jeziornej.
Drugi system to rynna wschodnia z jeziorami: Chomiąskim, Foluskim, Ostrowieckim i Kierzkowskim. Charakteryzuje się wyższym stopniem lesistości brzegów, głębszym wcięciem i wyższymi walorami krajobrazowymi oraz przydatnością do wypoczynku (www.um.znin.pl).
Nie dysponujemy dokładnymi informacjami na temat gatunków chronionych występujących na terenie OChK Jezior Żnińskich. W związku z planowaniem Pałuckiego Parku Krajobrazowego dokonano jednak przeglądu fauny Pałuk, gdzie uwzględniono gatunki zwierząt występujących na Pałukach objęte ochroną gatunkową.
Są to:
Mięczaki - Mollusca
1. ślimak winniczek, 2. skójka malarska, 3. szczeżuja wielka, 4. szczeżuja spłaszczona;
Owady - Insecta
1. trzmiel różnobarwny, 2. trzmiel ziemny, 3. trzmiel gajowy; 4. trzmiel parkowy,
5. trzmiel tajgowy, 6. trzmiel leśny, 7. trzmiel kamiennik, 8. trzmiel ogrodowy, 9. trzmiel ciemnopasy, 10. trzmiel zmienny, 11. trzmiel żółty, 12. trzmiel rudy, 13. trzmiel rudoszary, 14. trzmiel owocowy, 15.Biegacz skórzasty, 16. Carabus problematicus, 17. Calosoma auropunctatum;
Ryby - Pisces
1. piekielnica, 2. różanka, 3. śliz, 4. koza, 5. piskorz;
Płazy - Amphibia
1. traszka grzebieniasta, 2. traszka zwycząjna, 3. kumak nizinny, 4. grzebiuszka ziemna, 5. ropucha szara,
6. ropucha zielona, 7. ropucha paskówka, 8. rzekotka drzewna, 9. żaba trawna, 10. żaba moczarowa,
11. żaba jeziorkowa, 12. żaba wodna, 13. żaba śmieszka;
Gady - Reptilia
1. padalec zwyczajny, 2. jaszczurka żyworodna,
3. jaszczurka zwinka, 4. gniewosz plamisty, 5. zaskroniec zwyczajny, 6. żmija zygzakowata;
Ptaki - Aves
1. perkozek, 2. perkoz dwuczuby, 3. perkoz rdzawoszyi,
4. bąk, 5. bocian biały, 6. łabędź niemy
7. gęgawa, 8. cyraneczka, 9. krzyżówka, 10. Cyranka,
11. głowienka, 12. czernica, 13. kania czarna, 14. kania rdzawa, 15. błotniak stawowy, 16. jastrząb,
17. krogulec, 18. myszołów, 19. pustułka,
20. kuropatwa, 21. przepiórka, 22. bażant, 23. wodnik - okolice J. Żędowskiego, Dąbrówki Słupskiej,
24. kropiatka - Bagno Słupy, 25. derkacz, 26. łyska pospolita, 27. żuraw, 28. sieweczka rzeczna,
29. czajka, 30. kszyk, 31. rycyk - dolina Gąsawki w okolicach Szubina, 32. kulik wielki,
33. krwawodziób,. 34. brodziec samotny, 35. kuliczek,
36. śmieszka, 37. rybitwa czarna, 38. gołąb miejski,
39. grzywacz, 40. sierpówka, 41. turkawka, 42. kukułka, 43. płomykówka, 44. pójdźka,
45. puszczyk, 46. sowa uszata, 47. jerzyk, 48. zimorodek - dolina Gąsawki w okolicach Szubina,
49. dudek, 50. krętogłów, 51. dzięcioł zielony,
52. dzięcioł czarny, 53. dzięcioł duży, 54. dzięcioł średni, 55. dzięciołek, 56. dzierlatka, 57. lerka,
58. skowronek, 59. brzegówka, 60. dymówka,
61. oknówka, 92. świergotek polny, 63. świergotek drzewny, 64. świergotek łąkowy, 65. pliszka żółta,
66. pliszka siwa, 67. strzyżyk, 68. pokrzywnica,
69. rudzik, 70. słowik szary, 71. słowik rdzawy - dolina Gąsawki koło Szubina 72. Podróżniczek,
73. kopciuszek, 74. pleszka, 75. pokląskwa,
76. białorzytka, 77 . kos, 78. kwiczoł, 79. śpiewak,
80. świerszczak,
81. strumieniówka, 82. brzęczka, 83. rokitniczka,
84. łozówka, 85. trzcinniczek, 86. trzciniak,
87. zaganiacz, 88. pokrzewka jarzębata, 89. piegża,
90. cierniówka, 91. pokrzewka ogrodowa, 92. pokrzewka czarnołbista, 93. świstunka, 94. pierwiosnek,
95. piecuszek, 96. muchołówka szara, 97. muchołówka żałobna, 98. wąsątka, 99. sikora uboga,
100. czarnogłówka, 101. czubatka, 102. sosnówka,
103. modraszka, 104. bogatka, 105. kowalik, 106. pełzacz leśny, 107. pełzacz, 108. remiz, 109. wilga,
110. gąsiorek, 111. srokosz - okolice Szubina,
112. sójka, 113. sroka, 114. kawka, 115. gawron,
116. wrona, 117. kruk, 118. szpak, 119. wróbel,
120. mazurek, 121. zięba, 122. kulczyk, 123. dzwoniec, 124. szczygieł, 125. makolągwa, 126. dziwonia,
127. gil, 128. grubodziób, 129. trznadel, 130. ortolan,
131. potrzos, 132. potrzeszcz;
Ssaki - Mammalia
1. jeż wschodni, 2. kret, 3. ryjówka aksamitna,
4. ryjówka malutka, 5. rzęsorek rzeczny, 6. nocek duży,
7. nocek Natterera, 8. nocek rudy, 9. mroczek późny,
10. karlik malutki, 11. karlik większy, 12. borowiec wielki, 13. gacek brunatny, 14. mopek, 15. wiewiórka,
16. popielica, 17. wydra, 18. gronostaj, 19. łasica.

Na terenie OChK Jezior Żnińskich wśród chronionych gatunków roślin można wymienić: starogub łąkowy, grążel żółty, grzybień biały, konwalię majową, wawrzynek wilcze łyko, czosnek niedźwiedzi, bluszcz pospolity i wiele innych.
(www. szubintowarzystwo.pl)