Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

ZSModlna - opis obszaru


Autor Wiadomość
Napisane: 16. 03. 2011 [11:12]
ZSModlnaIIIkl.gimn
zarejestrowany: 16.03.2011
Posty: 1
Szczypiorniak i Kowaliki

Kodem obszaru jest: PLH10_18
Powierzchnia wynosi 28,5ha.
Formą ochrony w ramach NATURA2000 jest Dyrektywa Siedliskowa.
Nazwa pochodzi od dwóch jezior występujących na tym obszarze. Jeziora te położone są w lasach bagiennych i wilgotnych stanowiące mozaikę siedlisk. Brzeg jezior stanowi pasmo żwirowisk i piaszczystych pagórków powstałych w epoce lodowcowej.
Występują tu gady np traszka grzebieniasta i kumak nizinny, ptaki błotno- wodne np. bąk, bielik i błotniak stawowy, ropucha szara, różne rodzaje żab i traszka zwyczajna.
Ostoja znajduje się w gminie Głowno i jest łatwo dostępna, gdzie można zatrzymać się w hotelu Mroga.
Zagrożeniem dla tego terenu jest jego osuszanie, nadmierna penetracja turystyczna, intensywna hodowla ryb, pozyskiwanie trzciny i ingerencja w drzewostany olsów i łęgów.

Więcej informacji W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi lub na stronie internetowej: http://lodz.rdos.gov.pl/