Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Stary Zagaj - Obszar Chroniony


Autor Wiadomość
Napisane: 02. 06. 2011 [14:25]
SPKarnkowo
zarejestrowany: 09.05.2011
Posty: 5
1. Nazwa obszaru chronionego: Stary Zagaj

2. Kod obszaru Natura 2000: PLH040038

3. Powierzchnia: (podana w ha) 307,5 ha

4. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000icon_frown.gifDyrektywa Siedliskowa lub Ptasia) Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

5. Położenieicon_frown.gif województwo, gmina) kujawsko-pomorskie, na południe od Skępego

6. Formy Ochrony Przyrody występujące na danym obszarze: Rezerwat leśny - Stary Zagaj
Obszar Chronionego Krajobrazu - Jezior Skępskich

7. Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:

a) walory krajobrazowe: teren silnie pofałdowany, moreny czołowe i denne ostatniego zlodowacenia, malownicze wąwozy wydrążone przez płynące cieki.

b) zbiorowiska roślinne: 476 roślin naczyniowatych m.in narecznica grzebieniasta, paprotka zwyczajna, wilczomlecz słodki, fiołek torfowy, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, turówka leśna, bluszcz pospolity, pierwiosnka lekarska, grąd subkontynentalny, dąbrowa świetlista, bór mieszany, ols porzeczkowy, łęk wiązowo-jesionowy, olszowo-jesionowy.

c) cenne gatunki zwierząticon_frown.gifcharakterystyka czterech gatunków) ropucha szara, żaba moczarowa, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba trawna, traszka zwyczajna.