Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Stary Zagaj


Autor Wiadomość
Napisane: 28. 09. 2011 [15:58]
GObrowo
zarejestrowany: 22.09.2011
Posty: 6
Kod obszaru: PLH040038
Powierzchnia:307,5 ha .
Opisywany obszar leży w województwie Kujawsko – Pomorskim, w powiecie Lipnowskim , w gminie Skępe. Na teren chronionego obszaru dominuje drzewostan liściasty porastający silnie pofałdowany, morenowy teren i pociętą wąwozami nadrzeczną skarpę. Dzięki dużemu zróżnicowaniu siedliskowemu na omawianym obszarze rozwinęło się aż siedem zespołów leśnych, są to: ols porzeczkowy, łęgu olszowo-jesionowy, łęg wiązowo-jesionowy, łęg jesionowy, grąd subkontynentalny, świetlista dąbrowa i subborealny bór mieszany. W tym obiekcie stwierdzono aż 476 gatunków roślin naczyniowych.