Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

SOLNISKA SZUBIŃSKIE


Autor Wiadomość
Napisane: 19. 09. 2011 [17:13]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
Zadaniem postawionym przed naszą grupą było opisanie obszaru chronionego, znanego jako Solniska Szubińskie. Jest to kompleks słonych łąk pomiędzy Słonawami a Pińskie, który chroniony jest na mocy Dyrektywy Siedliskowej w ramach sieci Natura 2000. Jego kod to PLH040030. Powierzchnia obszaru wynosi 361,9 ha (jednak w ramach Shadow List 2008 proponowano określić zasięg obszaru na 721,2 ha). Solniska Szubińskie stanowią siedlisko skrajnie rzadkie i ginące w Polsce- śródlądowe halofilne łąki. W okresie międzywojennym stwierdzono na nim obecność licznych halofitów, takich jak: aster solny, soliród zielny, muchotrzew solniskowy, koniczyna rozdęta, mlecznik nadmorski. Niestety, przecięcie tego terenu kanałem w roku 1913 spowodowało obniżenia poziomu wód gruntowych. W konsekwencji nie stwierdzono obecnie występowania najciekawszych spośród wymienionych gatunków. Aktualnie spotkać można tu mannicę odstajacą, świbkę błotną, komosę siną oraz łobodę oszczepowatą typową. Spośród porastających Solniska Szubińskie roślin szczególnie ważnym dla Europy obiektem zainterestowania jest starodub łąkowy. Obszar chroniony jest również ze względu na obecność żab: żaby trawnej, żaby moczarowej, żaby jeziorkowej, żaby wodnej. Znajdują się tu trzy typy siedlisk przyrodniczych, zajmujących łącznie ok. 40% powierzchni. Z tych i innych względów stanowi ona interesujący obiekt obserwacji przyrodniczej, dlatego warto zachować go do dalszych badań.