Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

RÓWNINA SZUBIŃSKO-ŁABISZYŃSKA


Autor Wiadomość
Napisane: 19. 09. 2011 [17:11]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
Równina Szubińsko- Łabiszyńska (kod obszaru PLH040029) to specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 2816,2 ha. Położona jest ona w województwie kujawsko- pomorskim, na pograniczu czterech malowniczych gmin: Łabiszyn, Szubin, Białe Błota oraz Nakło nad Notecią. Na tym obszarze chronionym wydzielony został rezerwat "Ostrów koło Pszczółczyna"(powierzchnia- 16,8 ha).
Równina Szubińsko- Łabiszyńska obejmuje dno doliny ukształtowanej przez rzekę Noteć. Wypełniają ją gleby organiczne- głównie torfy niskie i mursze. Obszar ten zajmują w większości łąki, na siedliskach łąk trzęślicowych. Na niewielkich wyniosłościach rozwijają się grądy, a wyżej położone obaszary piaszczyste zajmuje roślinność kserotoniczna.
Rosliny chronione występujące na tym obszarze to m.in: starodub łąkowy, lipa szerokolistna, czosnek niedźwiedzi, wawrzynek wilczełyko, goździk pyszny i krwiściąg lekarski.
Do cennych gatunków zwierząt zamieszkujących tę równinę należą: kumak nizinny, traszka zwyczajna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba wodna oraz żaba śmieszka.
Jedną z ważniejszych baz turystycznych w rejonie tego obszaru chronionego jest Szubin, który jest uważany jako jedno z najstraszych miasteczek na Pałukach.
Rzeczą, o której również warto wspomnieć jest fakt, że przez obszary równiny płynie rzeka Noteć oraz zbudowany w latach 1878- 1882 Kanał Górnonotecki wraz z rozległą siecią kanałów odwaniających.