Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Rogalińska Dolina Warty


Autor Wiadomość
Napisane: 29. 09. 2011 [09:37]
GBiedrusko
zarejestrowany: 27.09.2011
Posty: 5
Kod obszaru: PLH300012
Obszar Rogalińskiej Doliny Warty zajmuje 159,19 ha, z czego lasy zajmuja 99,84 ha. W rezewacie występuje duża różnorodność zespołów i zbiorowisk roślinnych. Został utworzony w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa, a szczególnie czapli siwej i kormorana czarnego, oraz dla ochrony krajobrazu starorzecza Warty. W rezerwacie występuje około 400 gatunków roślin, a ze zwierząt występują głównie ptaki (około 120 gatunków). Po za ptactwem występują tam również ssaki, płazy, ryby i owady.