Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Pradolina Warszawsko-Berlińska


Autor Wiadomość
Napisane: 10. 04. 2011 [18:50]
ZSLesmierz
zarejestrowany: 07.04.2011
Posty: 1
Kod obszaru: PLB100001
Powierzchnia: 23412,4 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa Ptasia
Położenie: woj. łódzkie; gminy: Bedlno, Krzyżanów, Kutno, Łęczyca, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Piatek, Świnice Warckie, Witonia, Łowicz, Bielawy, Domaniewice, Uniejów, Dąbie.
Pradolina Warszawsko-Berlińska to znany w Europie obszar ochrony rzadkich i zagrożonych ptaków. To pozostałość po potężnej pra-rzece, która w czasie ostatniej epoki lodowcowej płynęła ze wschodu na zachód. Współczesna pradolina to dawne koryto tamtej rzeki. Obecnie płyną przez nią Wisła, Ner, Warta, a przede wszystkim Bzura.
Pradolina jest obszarem ekstensywnego rolnictwa, z mozaiką pól uprawnych, łąk, pastwisk, śródpolnych zadrzewień i niewielkich powierzchni leśnych. jest to jedyne w Polsce środkowej miejsce z tak dobrze zachowanymi rozległymi torfowiskami niskimi. Pradolina odznacza się bogactwem gatunków i wysoką różnorodnością biologiczną. Jej najcenniejszy walor stanowią licznie występujące rzadkie i ginące gatunki ptaków. Stwierdzono tu występowanie 249 gatunków ptaków, w tym 163 lęgowych. Gniazdują tu co najmniej 23 gatunki wymienione w Załączniku I do Dyrektywy Ptasiej oraz 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Na obszarze pradoliny można spotkać m.in.: wodniczkę, bąka, wąsatkę, rybitwę białoskrzydłą, łabędzia czarnodziobego i niemego, żurawia, błotniaka stawowego i łąkowego, czajkę, płaskonosa, krwawodzioba, rycyka, perkoza zausznika.
Na terenie pradoliny wytyczono wiele szlaków pieszych, rowerowych, konnych. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 znajdują się liczne obiekty i zabytki związane z historią Polski.

[Ten temat był edytowany 4 razy. Ostatnio 01.12.2011 o 19:36.]
Załącznik

9.JPG (Typ pliku: image/jpeg, Rozmiar: 111.75 kilobajty) — 2355 pobrania