Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Ostoja Wielkopolska


Autor Wiadomość
Napisane: 29. 09. 2011 [09:35]
GBiedrusko
zarejestrowany: 27.09.2011
Posty: 5
Kod obszaru: PLH300010
Obszar Ostoi Wielkopolskiej zajmuje 8427 ha. W rezerwacie występuje duża różnorodność zespołów i zbiorowisk roślinnych. Został utworzony w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa a szczególnie kraski, zimorodka i dzięcioła czarnego, oraz dla ochrony krajobrazu łąk i pól. W rezerwacie występuje około 1100 gatunków rośli. Licznie występują tu również owady.