Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

ostoja welska


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 09. 2011 [09:02]
GPratnica
zarejestrowany: 13.09.2011
Posty: 8
azwa obszaru chronionego: Ostoja Welska
Kod obszaru Natura 2000: PLH280014
Powierzchnia: 1591,531ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa Siedliskowa

Ostoja obejmuje odcinek rz. Wel i jej doliny wraz z przyległymi do niej obszarami bagiennymi. Rzeka meandrując, płynie przez częściowo przesuszone torfowisko, porośnięte lasem i zaroślami. Pośród lasów występują większe płaty podmokłych łąk oraz alkaicznych, niskich mechowisk i szuwar wielkoturzycowych. Unikatowo wykształcone torfowiska alkaiczne w dolinie rz. Wel stanowi ewenement na skalę krajową.
Zbiorowiska roślinne: mechowiska, szuwary wielkoturzycowe, torfowiska niskie i przejściowe z licznymi, zarastającymi potorfowymi zbiornikami wodnymi, wilgotne łąki oraz zespoły zarośli bzowych i młodego olsu oraz lasów brzozowych. Jezioro Neliwa z podwodnymi łąkami ramienic, otoczonym szerokim pasem zarośli i szuwar.
Cenne gatunki zwierząt:
-bóbr europejski [ssak]
-głowacz białopłetwy [ryba]
-kumak nizinny [płaz]
-wydra [ssak]
-minóg rzeczny [ryba].