Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Ostoja Piska


Autor Wiadomość
Napisane: 21. 09. 2011 [14:59]
GimPiecki
zarejestrowany: 02.06.2011
Posty: 4
Ostoja Piska:
-powierzchnia : 69913.9h
-kod obszaru: PLH28_22
-Ostoja Piska znajduje się w północno wschodniej Polsce, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
Ostoja obejmuje najważniejsze przyrodniczo fragmenty Puszczy Piskiej.
W skład ostoi wchodzą m.in. najcenniejsze zlewnie i dorzecza Puszczy Piskiej, czyli dorzecze Krutyni i częściowo Pisy, a także zlewnie jezior :Bełdanów i Nidzińskiego.
Ostoja chroni również najlepiej zachowane torfowiska oraz obszary o najlepiej zachowanym lasach z cechami naturalnymi.
Około 70% ostoi zajmują tereny leśne.
Występują tu m.in: cietrzew , bóbr europejski , ryś euroazjatycki.