Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

LISI KĄT


Autor Wiadomość
Napisane: 19. 09. 2011 [17:16]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
Opisywanym przez nas obszarem jest Lisi Kąt, jego kod Natura 2000 to : PLH040026
Powierzchnia tego obszaru wynosi 1061,3 ha. Formą ochrony w ramach Natura 2000 jest Dyrektywa Siedliskowa.
Lisi Kąt leży na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego, w powiecie nakielskim, w gminie Kcynia.Na danym terenie formą ochrony przyrody jest Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu- rezerwat leśny. Na tym obszarze występują cenne gatunki roślin m.in starodub łąkowy, dziewięciornik błotny, koniopłoch łąkowy i selernica żyłkowa. Chronione gatunki zwierząt to: bóbr europejski,żaby: moczarowa, jeziorkowa, trawna. Obszar obejmuje boczną dolinę uchodzącą do doliny rzeki Noteć. Znaczną część tego terenu zajmują użytki zielone przeważają łęgi. Na obszarze gminy Kcynia nocleg można znaleźć w gospodarstwie agroturystycznym w Dębogórze. Miłośnicy jazdy konnej mogą odwiedzić stajnie w Laskowicy.