Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

JEZIORO KALISZAŃSKIE


Autor Wiadomość
Napisane: 19. 09. 2011 [17:06]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
Nazwa obszaru chronionego: Jezioro Kaliszańskie
2.Kod obszaru Natura 2000: PLH300044
3.Powierzchnia: (podana w ha) 719,1ha
4.Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa Siedliskowa
5.Położenie: województwo wielkopolskie, gmina Wągrowiec
6.Formy Ochrony Przyrody występujące na danym obszarze: Rezerwat "Dębina"
7.Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:
a.) walory krajobrazowe: jedno z największych jezior północnej Wielkopolski. W dolinie rzeki występują zbiorowiska szuwarowe, rzadziej łąki zmiennowilgotne i wierzbowiska.
b.) zbiorowiska roślinne: 11 gatunków zagrożonych ramienic (w tym 3 podlegają ochronie prawnej), łąki ramienicowe.
c.) cenne gatunki zwierząt: (charakterystyka 4 gatunków)
bóbr europejski - ziemnowodny gryzoń
żuraw - większy od bociana, długie, zwisające ozdobne pióra na ogonie i grzbiecie
błotniak stawowy - duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych
bocian biały - upierzenie białe z wyjątkiem czarnych lotek
d.) najważniejsze bazy turystyczne: Rezerwat "Dębina", Bukowiec, Bracholin, Grylewo, Łaziska, Łekno, Potulice, Tarnowo Pałuckie, Wiatrowo.
8. Żródła informacji o obszarze:
a.) natura2000.gdos.gov.pl
b.) obszary.natura2000.org.pl