Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

JEZIORO GOPŁO


Autor Wiadomość
Napisane: 19. 09. 2011 [17:18]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
Nazwa obszaru chronionego : Jezioro Gopło
2. Kod obszaru chronionego Natura 2000 : PLH040007
3. Powierzchnia: (podana w ha) 13459,4 ha
4. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: OSO
5. Położenie: kujawsko - pomorskie ; gmina Kruszwica
6. Formy Ochrony Przyrody występujące na danym obszarze: utworzenie Nadgoplańskiego Parku Stulecia
7. Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:
a) walory krajobrazowe:
- miejsca lęgowe ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony ptaków przelotnych
-wartości historyczne Nadgopla związane z początkami Państwa Polskiego
-naturalne właściwości środowiska przyrodniczego i swoiste cechy krajobrazu
b) zbiorowiska roślinne:
-Blisko 770 gatunków roślin. Bardzo cenne halofity i rośliny ciepłolubne. Najciekasze gatunki : jaskier ostry, kruszczyk błotny , oman wierzbolistny, ślazówka turyńska , pełnik europejski , firletka poszarpana, grzybień biały
c) cenne gatunki zwierząt: gronostaj , jeleń europejski , gęś gęgawa, rzekotka drzewna
d) najważniejsze bazy turystyczne: Hotel Gopło, Pałac w Kobylnikach
8. Informacje dodatkowe o obszarze: Kruszwica i Gopło jest jednym z najczęstszych motywów w utworach literackich polskiego romantyzmu, w tych utworach gopło nazywano '' słowiańską wodą pamięci''