Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

jezioro drużno


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 09. 2011 [09:00]
GPratnica
zarejestrowany: 13.09.2011
Posty: 8
Nazwa obszaru chronionego: Jezioro Drużno
Kod obszaru Natura 2000: PLC 280001
Powierzchnia: 3088,79ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa


Jezioro Druzno to jezioro z rozległymi trzcinowskami i olsami. Jest płytkie i bardzo zeutrofizowane o zabagnioniych brzegach. Obszar ten jest bardzo ważną ostoją ptasią o randze europejskiej. Występują tam trzcinowiska i olsy, piriorytetowe lasy lęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe oraz bory i lasy bagienne. Bogata flora wodna zanurzona oraz pływająca.
Cenne gatunki zwierząt:
- bączek [ptak]
- wydra europejska [ssak]
- gąsiorek [ptak]
- nocek łydkowłosy [ssak]