Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Nietoperze - ochrona siedlisk zimowania


Autor Wiadomość
Napisane: 24. 01. 2012 [23:16]
Gnr1Chelmza
zarejestrowany: 28.04.2011
Posty: 3
17 października 2011r. uczniowie klas przyrodniczych chełmżyńskiego gimnazjum uczestniczyli w zajęciach terenowych na obszarze chronionym- Forcie IV w Toruniu.Kod obszaru: PLH 040001, woj. kujawsko-pomorskie, miasto: Toruń.
Fort IV to ostoja wielu gatunków toruńskich nietoperzy. Ze względu na tych cichych mieszkańców obiekt objęto programem NATURA 2000.Hibernujące w nim nietoperze mają idealne warunki- w większości korytarzy i ścianach sal znajdują się otwory o głębokości 20-30 cm 15 cm średnicy.Niesamowite przejście korytarzami fortu z pomocą pochodni.Oglądaliśmy budki nietoperzy zawieszone wysoko na drzewach, na terenie fortu. Toruńskie nietoperze to: Nocek duży, Nocek Natterera, Nocek rudy, Gacek brunatny i Mopek.Nitoperze(Chiroptera) są jedną z najbardziej interesujących, przy tym mało znanych grup ssaków.Znanych jest ich ok.970gatunków ( w Polsce występuje 25 gatunków). W Forcie IV uczniowie uczestniczyli w lekcji poglądowej nt nietoperzy.Uzyskali wiele cennych i ciekawych informacji i wiadomości ożyciu , sposobie odżywiania, rozmnażania.W ramach odprężenia,zabawy układali puzzle ze zdjęć nitoperzy.Wszyscy uczestnicy zajęć terenowych w toruńskim forciepotwierdzili, że była to bardzo ciekawa wycieczka.