Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego


Autor Wiadomość
Napisane: 21. 09. 2011 [15:10]
SzkolaP7
zarejestrowany: 19.09.2011
Posty: 5
Obszar obejmuje pradoline rzeczną o zmiennej szerokości od 2 do 8 km, która ma tu przebieg równoleżnikaowy od północy obszar graniczy z wysoczną Pojezierza Krajeńskiego-maksymalne deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wyskocznym dochodzą tu do 140m . od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym Tarasem Szamocińskim, zajętym w znacznej mierze przez lasy ,stykającym się z krawędzią Pojezierza Chodzińskiego znaczne cżęści pradoliny ziostały zmeliorowane i prowadzona jest na nich gospodarka łąkowa. W kilku miejscach pradoliny założononstawy rybne, na ktyórych prowadzona jest intensywan hodowla ryb stawnych. Antonimy, Smogulce, Ostrówek, Występek i Ślesin. Zachodnia część pradoliny objęta [przez obszar, jest obecnie doliną Noteci. Części wschodnia jest doliną żeglowną kanału bydgoskiego.