Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

DOLINA ŚRODKOWEJ NOTECI


Autor Wiadomość
Napisane: 19. 09. 2011 [17:03]
LOZnin
zarejestrowany: 09.09.2011
Posty: 14
. Nazwa obszaru chronionego : Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
2. Kod obszaru chronionego Natura 2000 : PLB30001
3. Powierzchnia: (podana w ha) 35672.1 ha
4. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: OSO częściowo przenikający z SOO
5. Położenie: woj. kujawsko-pomorskie i wielkopolskie
6. Formy Ochrony Przyrody występujące na danym obszarze:
> Borek - rezerwat przyrodu
> Łąki Ślesińskie - rezerwat przyrody
> Dolina Noteci - obszar chronioniego krajobrazu
> Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu
7. Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:
a) walory krajobrazowe: W pradolinie znaczną część zmeliorowano i obecnie prowadzi się tu gospodarkę łąkową. Ponadto założono tu grupę stawów, gdzie prowadzona jest intensywna hodowla ryb. Mowa tu o stawach : Antoniny , Ostrówek, Występ oraz Smogulec
b) zbiorowiska roślinne: W czasie współczesnych zbiorowiskach zdominowały pastwiska i łąki. Bliżej rzeki są to łąki torfowe, poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych.
c) cenne gatunki zwierząt:
> Gąsiorek - gatunek małego ptaka wędrownego z rodzaju dzierzbowatych. Długość ciała 16-17 cm.
> Podróżniczek - gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny muchołówek. Dłudość ciała 14-15 cm.
> Błotniczek łąkowy - gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych . Długość ciała około 41-52 cm.
> Bączek - gatunek średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych. Wyróżniamy kilka rodzajów m.in. bączek afrykański, bączek madafaskarski. Długość ciała ok 35 cm.
d) najważniejsze bazy turystyczne: Baza noclegowa i gastronomiczna jest bardzo różnorodna szczególnie w miastach takich jak : Piła, Nakło, Chodzież. Nieco trudniej o nocleg jest na wsiach. Istanieją odziały PTTK w Pile i Bydgoszczy.
8. Informacje dodatkowe o obszarze: Żagluga Śródlądowa proponuje rejsy po Noteci.