Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Dolina Średzkiej Strugi


Autor Wiadomość
Napisane: 09. 08. 2011 [06:01]
ZSKleszczewo
zarejestrowany: 18.04.2011
Posty: 7
Dolina Średzkiej Strugi znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim gmina Środa Wielkopolska. Jej obszar obejmuje 557ha, oznaczona kodem PLH300057 Znajdują się tam głównie łąki, pastwiska i zbiorowiska szuwarowe, zarośla nadbrzeżne, murawy zalewowe, olszyny i torfowiska. Specjalny obszar siedlisk - Dyrektywa Siedliskowa. Obszar chronionego krajobrazu - "Bagna średzkie". Struga Średzka jest niewielkim ciekiem wodnym o długości ok. 20 km. wzdłuż linii kolejowej Poznań - Ostrów Wlkp. Na obszarze występują podmokłe łąki, szuwary, zarośla nadbrzerzne, i torfowiska. Teren ten zamieszkują gatunki priorytetowe: błotniak stawowy (ptak), bóbr europejski(ssak), gąsiorek(ptak), kumak nizinny(płaz), wydra(sak), żuraw(ptak)