Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Dolina Pasłęki


Autor Wiadomość
Napisane: 21. 09. 2011 [15:04]
GimPiecki
zarejestrowany: 02.06.2011
Posty: 4
Dolina Pasłęki :
-powierzchnia: 20669,9H
-kod obszaru: PLB280002
Dolina Pasłęki lezy na obszarze Równiny Warmijskiej.
Źródła rzeki znajdują się na Pojezierzu Olsztyńskim.
Pasłęka uchodzi do zalewu wiślańskiego.
Wystepują tu ptaki charakterystyczne dla terenów podmokłych , gatunki związane z terenami rolnymi.
Występują tu m.in: Czapla biała ,bocian czarny , łąbędź czarnodzioby , rybołów.