Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Dolina Cybiny


Autor Wiadomość
Napisane: 09. 08. 2011 [05:58]
ZSKleszczewo
zarejestrowany: 18.04.2011
Posty: 7
Powierzchnia obszaru wynosi 2642,4ha. Obszar znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gmina Nekla, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska. Otrzymał kod PLH300038. Rzeka Cybina jest prawobrzeżnym dopływem Warty. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk - Dyrektywa Siedliskowa. W obrębie obszaru Natura 2000 znajduje się odcinek doliny rzecznej oraz fragmenty terenów przyległych na odcinku między 10 - 41 km biegu rzeki. Cenne gatunki zwierząt: gronostaj, rzekotka drzewna, bączek.