Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Ciechocinek - obszar chroniony


Autor Wiadomość
Napisane: 14. 04. 2011 [21:53]
SPnr3wLipnie
zarejestrowany: 12.04.2011
Posty: 5
Powierzchnia 1,88 ha, obszar obejmuje specjalną ochroną ptaki (dyrektywa ptasia). Na obszarze tym występuje wiele cennych gatunków ptaków takich jak bocian biały, skowronek czy jastrząb. Na obszarze Ciechocinka został utworzony również rezerwat przyrody którego zadaniem jest ochrona słonorośli.