Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Bory Tucholskie - Obszar Chroniony


Autor Wiadomość
Napisane: 26. 05. 2011 [14:39]
SPKarnkowo
zarejestrowany: 09.05.2011
Posty: 5
1. Nazwa obszaru chronionego: Bory Tucholskie
2. Kod obszaru Natura 2000: PLB2200009
3. Powierzchnia: (podana w ha) 322535,9 ha
4. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: (Dyrektywa Siedliskowa lub Ptasia) - Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
5. Położenie: (województwo, gmina) - województwo pomorskie, gmina Charzykowy
6. Formy Ochrony Przyrody występujące na danym obszarze: Park Narodowy Bory Tucholskie, Rezerwat Przyrody: Bagna nad Stróżką, Bagno Grzybra, Dolina Rzeki Brdy, Jezioro Laska;
Park krajobrazowy: Tucholski, Wolecki, Zaborski
7. Opis ogólny z wykazaniem najcenniejszych elementów obszaru chronionego:
a) walory krajobrazowe: obszar jest jednolitą równiną sandrową, rozciętą Dolinami Brdy i Wdy, urozmaicony licznymi jeziorami i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują tu siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe. Największe jezioro to Charykowskie (1363 ha), najgłębsze Ostrowite (43 m). Występują tu też lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy, a także liczne torfowiska.
b) zbiorowiska roślinne: grzybień biały, kocanka piaskowa, skalnica torfowiskowa, elisma wodna, lipiennik Loesela, lobelia jeziorna, poryblin jeziorny.
c) cenne gatunki zwierząt: (charakterystyka 4 gatunków) występuje tu co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika i Dyrektywy Ptasiej, gniazduje 107 gatunków ptaków, np: bielik, kania czarna, podgorzałka, puchacz, rybitwa rzeczna, nurogęś, tracz długodzioby, a także bocian czarny, bóbr europejski.
d) najważniejsze bazy turystyczne: szlak wodny - spływ kajakowy rzeką Brdą,
szlaki turystyczne: szlak kaszubski, "Uroczysk Brdy",
szlak Wielkiego Kanału "Brdy Legbąd".
8. Źródła informacji o obszarze:
a) Harcerskie Cetr. Eduk. Ekolog. w Funce - zajecia edukacyjne, warsztaty,
b) strona internetowa - www.ine.eko.org.pl
c) informatory, ulotki otrzymane od wykładowców, karty pracy na zdjeciach warsztatowych w Funce.

[Ten temat był edytowany 1 razy. Ostatnio 02.06.2011 o 14:08.]