Get Adobe Flash player

Obszary Natura 2000

Temat bez odpowiedzi

Bagna Nietlickie


Autor Wiadomość
Napisane: 16. 05. 2011 [11:35]
SPKruszewiec
zarejestrowany: 13.04.2011
Posty: 4
Kod obszaru PLB 280001.
Powierzchnia sięga 4080,8 ha.Jednymi z najcenniejszych gatunków są:
-gasiorek,
-wodniczka,
-żuraw,
-jastrzębatka.
Obszar ten objęty jest Dyrektywą Ptasią.