Get Adobe Flash player

Województwo wielkopolskie leży w środkowo-zachodniej Polsce. Rzeźba terenu województwa wielkopolskiego, warunki geologiczne i glebowe zostały ukształtowane przez zlodowacenia. W części północnej i środkowej teren gdzie teren jest bardziej urozmaicony występują licznie jeziora. Lesistość województwa wynosi 25,2%, wśród rodzajów lasu przeważają bory sosnowe, na ogół z niewielką domieszką drzew i krzewów liściastych. Największym kompleksem leśnym jest Puszcza Notecka między Wartą i Notecią (północno-zachodnia Wielkopolska). W województwie wielkopolskim obszary Natura 2000 skupione są na zachodniej i południowej granicy i wzdłuż Warty przecinającej centrum województwa. Reprezentują one przede wszystkim lasy (dąbrowy, grądy) i doliny rzeczne (Warty Obry, Mogielnicy, Średzkiej Strugi, Cybiny). Niewiele tu jest obszarów typowo jeziornych takich jak PLB Pojezierze Gnieźnieńskie. Zimowiska nietoperzy chronione są w kilkunastu fortach Poznania.