Get Adobe Flash player

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części kraju. Jego północna granica na całej długości jest równocześnie granicą państwową, wspólną z obwodem kaliningradzkim. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Głównym walorem przyrodniczym są liczne jeziora często połączone ze sobą kanałami lub ciekami wodnymi, wielkie obszary leśne zajmujące prawie 30% jego powierzchni.  W południowo wschodniej części województwa skupione są obszary Natura 2000 powiązane z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. W zachodniej części województwa ważnym korytarzem ekologicznym jest Dolina Pasłęki łącząca kompleks Ostoi Napiwodzko – Ramuckiej z Zalewem Wiślanym. W województwie warmińsko- mazurskim obszary PLH i PLB są często ze sobą powiązane. Północna część województwa to przygraniczne tereny Ostoi Warmińskiej, Lasów Skaliskich i Puszczy Romnickiej. Tereny Natura 2000 województwa warmińsko - mazurskiego to jednocześnie tereny najbardziej reprezentatywne dla form krajobrazowych tej części pasa pojezierzy.