Get Adobe Flash player


Województwo łódzkie położone jest w centralnej części kraju na pograniczu pasa nizin i obszaru wyżyn południowopolskich. Odmienny jest zatem krajobraz części północnej i środkowej województwa, gdzie dominują rozległe i prawie płaskie równiny, od wysoczyznowej, pagórkowatej części południowej. O charakterze rzeźby regionu zdecydowały procesy geologiczne związane z działalnością lądolodów. Największe rzeki płyną w jego peryferyjnych częściach są to Bzura i Ner, Pilica oraz Warta. Największymi akwenami w łódzkiem są zbiorniki retencyjne: Sulejowski i Jeziorsko. Region charakteryzuje wysoka gęstość zaludnienia – 146 osób na 1 km kwadratowy (średnia krajowa to 123 osoby/km). Na terenie województa nie ma wielu terenów Natura 2000. Powiązane są one głównie z dolinami rzek: Bzury, Warty, Rawki i Pilicy.