Get Adobe Flash player
29 marca 2012

Rozpoczynają się konsultacje dotyczące obszarów Natura 2000


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczyna konsultacje społeczne kolejnych projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 utworzonych zgodnie z ustaleniami podjętymi między innymi na seminarium biogeograficznym w marcu 2010 r. z Komisją Europejską tj:
•    Bór jodłowy w Goli
•    Chłodnia w Cieszkowie
•    Dobromierz
•    Irysowy Zagon koło Gromadzynia
•    Jezioro Księże w Lipuszu
•    Jodłowice
•    Jodły Ostrzeszowskie
•    Kościół w Kondratowie
•    Kumów Majoracki
•    Leniec w Barbarce
•    Leniec w Chorągiewce
•    Łąki Dąbrowskie
•    Ostoja Iławska
•    Panieńskie Skały
•    Równina Szubińsko-Łabiszyńska
•    Sztolnie w Leśnej
•    Wisłoka z dopływami
•    Wzgórza Kunowskie
•    Źródliska Wzgórz Sokołowskich
Uwagi i opinie dotyczące projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 można przesyłać na adres: opinie-natura2000@gdos.gov.pl, w formacie dokumentu tekstowego (wraz z uzasadnieniem i czytelną mapą, w przypadku propozycji zmiany granicy obszaru objętego opiniowaniem).
Informacje na temat w/w obszarów można pobrać na stronie internetowej natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/rozpoczynaja-sie-konsultacje-dotyczace-obszarow-natura-2< Ruszył serwis poświęcony sieci Natura 2000 w portalu Onet wiem