Get Adobe Flash player
22 czerwca 2011 Autor: Katarzyna van Marke de Lumen

Rozpoczęto konsultacje społecznościowe projektowanych obszarów Natura 2000


Generalny Dyrektor  Ochrony Środowiska rozpoczął konsultacje społecznościowe kolejnych projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 zgodnie z założeniami ustalonymi na seminarium biogeograficznym w marcu 2010 r. z Kamisją Europejską.

Od 2004 r. do tej pory Komisja Europejska zatwierdziła 823 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, które zaakaceptował i przekazał Rząd Polski.

W celu usprawnienia procesu opiniowania wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 można przesyłać na adres: e-mail: opinie-natura2000@gdos.gov.pl, w formacie dokumentu tekstowego (wraz z uzasadnieniem i czytelną mapą, w przypadku propozycji zmiany granicy obszaru objętego opiniowaniem).
Każda przesłana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opinia, w tym propozycje korekty granicy obszaru, będą analizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia, jednakże ich wprowadzenie będzie możliwe jedynie w przypadku, kiedy nie będą miały one negatywnego wpływu na cel i przedmiot ochrony tego obszaru. Takie podejście do przeprowadzania korekty granic obszarów jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, z którego wynika, że jedynym kryterium branym pod uwagę przez KE podczas wyznaczania obszarów Natura 2000 jest kryterium naukowe, a przyczyny społeczno-ekonomiczne przedstawiane przez zainteresowane strony nie mogą być podstawą do zminy ich granic.

Lista obszarów oraz ich mapy i opisy znajdują się na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php?doc=aktualnosci/aktualnosci_new_6.php

źródło: natura2000.gdos.gov.pl

 


< Instytut na Rzecz Ekorozwoju zaprasza na konferencję prasową