Get Adobe Flash player
14 kwietnia 2011 Autor: Wioletta Leszczyńska

Relacja ze szkolenia dla nauczycieli


W dniach 8-9 kwietnia 2011r. na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce odbyło się szkolenie dla nauczycieli uczestniczących w programie pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych”. W szkoleniu uczestniczyło 60 nauczycieli z województw łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. W ramach szkolenia uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Marka Machnikowskiego - Regionalnego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy  np. „RDOŚ i Natura 2000”. W drugim dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w zajęciach terenowych na obszarze Natura 2000. Zajęcia poprowadzili: dr hab., prof. UMK Andrzej Przystański oraz dr Lucjan Rutkowski – specjaliści z UMK w Toruniu. Nauczyciele podczas szkolenia otrzymali materiały edukacyjne ze scenariuszami zajęć, kartami pracy i prezentacjami multimedialnymi oraz materiały promocyjne w postaci magnesów z gatunkami chronionymi programem Natura 2000.

Kolejne grupa nauczycieli uczestniczących w programie zostanie zaproszona na szkolenie w dniach 16-17 września 2011r.


< Szkolenie dla nauczycieli 8-9 kwietnia 2011