Get Adobe Flash player
04 marca 2011

Nowe obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w Polsce


4 lutego 2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony (OSO) ptaków, w którym powiększono jeden istniejący OSO w województwie warmińsko-mazurskim tj. Ostoje Warmińską PLB280015 oraz wyznaczono 3 nowe OSO :

  • Góry Izerskie PLB020009,
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010,
  • Bagno Pulwy PLB140015, 

Obszary te zostały wyznaczone w celu zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków takich jak: cietrzew, sóweczka, włochatka, derkacz, bocian biały, orlik krzykliwy, których siedliska w dotychczas wyznaczonych OSO ucierpiały na skutek realizacji inwestycji drogowych albo działań związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów.

W  powyższym rozporządzeniu ustanowiono także zmiany techniczne, które ułatwiają zarządzanie obszarami specjalnej ochrony ptaków:

  • wprowadzono informację o powierzchni OSO położonych na polskich obszarach morskich i dokonano również poprawek w zakresie opisu granic obszarów morskich, w szczególności wartości współrzędnych geograficznych punktów określających granice OSO położonych na morzu; informacja to ma ważne znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii sprawowania nadzoru nad obszarami Natura 2000, o którym mowa w art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
  • dokonano zmiany granic OSO Zatoka Pomorska i OSO Delta Świny w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia zarządzania obszarami Natura położonych w granicach Wolińskiego PN oraz pozostałej części obszaru położonej w Zatoce Pomorskiej (łączna powierzchnia obszarów podlegających ochronie w sieci OSO nie uległa zmianie).
  • dokonano ujednolicenia nazewnictwa obszarów ptasich zarówno w tekście rozporządzenia jak i na arkuszach map obszarów.

Obecnie na terenie Polski ptasia część sieci Natura 2000 składa się ze 144 obszarów specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 55 711,7 km2.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.


źródło: www.gdos.gov.pl/News/view/2464/Nowe_obszary_specjalnej_ochrony_ptakow_Natura_20


< test