Get Adobe Flash player
04 marca 2011

Nowe decyzje Komisji Europejskiej w sprawie obszarów Natura 2000


10 stycznia 2011 r. wydane zostały dwie decyzje Komisji Europejskiej w sprawie obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty:

  1. decyzja Komisji 2011/62/EU w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego K(2010) 9663)

  2. decyzja Komisji 2011/64/EU w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego K(2010) 9669).

Obie decyzje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej 

 W związku z powyższym, wszystkie obszary siedliskowe wysłane do Komisji Europejskiej przez Rząd RP otrzymały status obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

źródło: www.gdos.gov.pl/News/view/2522/Nowe_decyzje_Komisji_Europejskiej_w_sprawie_obszarow_Natura_2000


< Nowe obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w Polsce