Get Adobe Flash player
15 marca 2011

80% Europejczyków nie słyszało nigdy o Naturze 2000?

Wyniki ostatniego Eurobarometru nt. świadomości Europejczyków odnośnie różnorodności biologicznej, w tym sieci Natura 2000, wskazują na ogromne braki w tym zakresie.


W związku z ogłoszeniem roku 2010 Międzynarodowym Rokiem Bioróżnorodności Gatunkowej Dyrekcja Generalna ds Środowiska Komisji Europejskiej zleciła przeprowadzenie  badań na temat stosunku UE do zagadnień związanych z bioróżnorodnością , w tym także do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Badaniem objęto 27 krajów członkowskich UE metodą sondaży telefonicznych lub w niekórych krajach wywiadami bezpośrednimi. W każdym z badanych krajów zebrano ok 1000 obywateli ww wieku od 15 lat.

 Wyniki badań wskazują , żę 80% badanych nie kojarzy w ogóle hasła Natura 2000 i jedynie 8% respondentów potrafi wyjasnić co ta nazwa oznacza.

W przypadku Polski 51% badanych słyszało nazwę Natura 2000, ale wytłumaczyć jej znaczenie potrafiło jedynie 23% . W porównaniu z 2007 rokiem świadomość Polaków w tym zakresie wzrosła o 7%. Związane jest to z przeprowadzanymi działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez różne organizacje na terenie naszego kraju, które jak pokazały badania nalezy dalej kontynować.żródło informacji:http://www.natura2000.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=9&art=34


< Nowe decyzje Komisji Europejskiej w sprawie obszarów Natura 2000